Snittkrav for sosiologi, årsstudium ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for sosiologi, årsstudium ved NTNU var 53 i ordinær kvote og 48,9 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,3 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,89 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Lignende studier

Se også