Snittkrav for samfunnsøkonomi, årsstudium ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for samfunnsøkonomi, årsstudium ved NTNU var 53,6 i ordinær kvote og 47,9 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,36 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,79 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også