Snittkrav for statsvitenskap, årsstudium ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for statsvitenskap, årsstudium ved NTNU var 53,7 i ordinær kvote og 49,5 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,37 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,95 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også