Snittkrav for ingeniør, automatisering og intelligente systemer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for ingeniør, automatisering og intelligente systemer ved NTNU var 45,6 i ordinær kvote og 41,4 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 4,56 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,14 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også