Snittkrav for sykepleie, Gjøvik ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for sykepleie, Gjøvik ved NTNU var 46 i ordinær kvote og 40,9 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 4,6 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,09 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Lignende studier

Se også