Snittkrav for ingeniør, maskin, Trondheim ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for ingeniør, maskin, Trondheim ved NTNU var 52,5 i ordinær kvote og 49,8 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,25 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,98 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også