Snittkrav for ingeniør, logistikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for ingeniør, logistikk ved NTNU var 52 i ordinær kvote og 46,5 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,2 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,65 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også