Snittkrav for husdyrvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for husdyrvitenskap ved NMBU både i ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål i 2021.

Se også