Snittkrav for teologi, bachelor ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for teologi, bachelor ved MF både i ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål i 2021.

Se også