Snittkrav for ledelse ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for ledelse ved UiT var 45,6 i ordinær kvote i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 4,56 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Alle slapp inn i kvoten for førstegangsvitnemål.

Se også