Snittkrav for Økonomi og administrasjon, Alta ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for Økonomi og administrasjon, Alta ved UiT var 46,6 i ordinær kvote i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 4,66 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Alle slapp inn i kvoten for førstegangsvitnemål.

Se også