Snittkrav for Økonomi og administrasjon, Tromsø ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for Økonomi og administrasjon, Tromsø ved UiT var 45,5 i ordinær kvote og 41,5 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 4,55 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,15 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også