Snittkrav for Økonomi og administrasjon, Harstad ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for Økonomi og administrasjon, Harstad ved UiT både i ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål i 2021.

Se også