Snittkrav for religionsvitenskap, årsstudium ved Universitetet i Oslo (UiO)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for religionsvitenskap, årsstudium ved UiO var 54,8 i ordinær kvote i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,48 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Alle slapp inn i kvoten for førstegangsvitnemål.

Se også