Snittkrav for internasjonale studier ved Universitetet i Oslo (UiO)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for internasjonale studier ved UiO var 59,2 i ordinær kvote og 55,2 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,92 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 5,52 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også