Snittkrav for medier og kommunikasjon, bachelor ved Universitetet i Oslo (UiO)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for medier og kommunikasjon, bachelor ved UiO var 51,9 i ordinær kvote og 44,5 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,19 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,45 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også