Snittkrav for polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk ved Universitetet i Oslo (UiO)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk ved UiO var 47,3 i ordinær kvote i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 4,73 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Alle slapp inn i kvoten for førstegangsvitnemål.

Se også