Snittkrav for kriminologi, årsstudium ved Universitetet i Oslo (UiO)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for kriminologi, årsstudium ved UiO var 60,6 i ordinær kvote og 54,8 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 6,06 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 5,48 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også