Snittkrav for idéhistorie, årsstudium ved Universitetet i Oslo (UiO)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for idéhistorie, årsstudium ved UiO var 58,1 i ordinær kvote og 50,9 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,81 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 5,09 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også