Snittkrav for psykologi, profesjonsstudium ved Universitetet i Bergen (UiB)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for psykologi, profesjonsstudium ved UiB var 65,4 i ordinær kvote og 57,5 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 6,54 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 5,75 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Lignende studier

Se også