Snittkrav for geovitenskap, retning geologi ved Universitetet i Bergen (UiB)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for geovitenskap, retning geologi ved UiB var 43,1 i ordinær kvote og 44 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 4,31 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,4 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også