Snittkrav for kognitiv vitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for kognitiv vitenskap ved UiB var 54,3 i ordinær kvote og 50 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,43 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 5 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også