Snittkrav for medier og kommunikasjon, årsstudium ved Universitetet i Bergen (UiB)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for medier og kommunikasjon, årsstudium ved UiB var 53,3 i ordinær kvote og 46,5 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,33 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,65 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også