Snittkrav for kunsthistorie, årsstudium ved Universitetet i Bergen (UiB)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Alle søkere slapp inn etter hovedopptaket for kunsthistorie, årsstudium ved UiB både i ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål i 2021.

Se også