Snittkrav for geografi, årsstudium ved Universitetet i Bergen (UiB)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for geografi, årsstudium ved UiB var 44,3 i ordinær kvote og 39,7 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 4,43 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 3,97 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også