Snittkrav for samfunnsøkonomi, årsstudium ved Universitetet i Bergen (UiB)

Hvilket snitt trengs for å komme inn? Poenggrensen etter hovedopptaket for samfunnsøkonomi, årsstudium ved UiB var 53,8 i ordinær kvote og 49,3 for de med førstegangsvitnemål i 2021. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,38 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Påkrevd snitt i kvoten for førstegangsvitnemål var 4,93 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng.

Se også